Choď na obsah Choď na menu
 


História

OZ Turisti Ostrá hora Horovce vzniklo ako reakcia na členskú schôdzu KST Horovce, ktorá sa konala dňa 30.januára 2016. Na tejto schôdzi podpredseda Miroslav Cíbik z Lednických Rovní bez akýchkoľvek dôkazov napadol a nepravdivo pourážal členov medzi ktorými boli aj jeho kamaráti. Narozprával nezmysly, ako klub rozkrádame a robíme si z neho svoj vlastný podnik. Odporúčame, aby sa teraz on pozrel na rodinný klub, ktorý si urobil z KST Horovce. Po jeho škandalóznom a lživom výstupe popretkávanom výmyslami a nezmyselnými rečami si väčšina členov nechcela a ani nevedela predstaviť ďalšiu spoluprácu s týmto človekom. Z KST Horovce odišlo 24 členov, zostalo 18 a 8 členov sa nepridalo na žiadnu stranu. Neskôr sa z nerozhodnutých 8 členov ešte 2 pridali k nám. Pôvodný klub sa rozdelil podľa dohody, ktorá je v troch verziách a odsúhlasila sa na členskej schôdzi, kde bolo prítomných 43 z 50 členov. Za rozdelenie hlasovalo 38 z nich, zdržal sa 1 a 4 boli proti. Klub sa rozdelil k 1.marcu 2016. Financie a ostatné veci boli rozdelené 7.marca 2016. Naše OZ vzniklo 4.mája 2016 a v súčasnosti má 38 členov. V našom logu je Ostrá hora a kráčajúci bocian. Ostrá Hora je v logu preto, lebo je to náš horovecký kopček na ktorý chodíme radi nie len my, ale aj ľudia z bližšieho či širšieho okolia. Staráme sa o ňu a uskutočňujeme aktivity aby sa tam ľudia, ktorí zdolajú jej vrchol, cítili dobre a oddýchli si. Práve preto sme na vrchole Ostrej hory postavili prístrešok, ktorý slúži i ako ochrana pred zlým počasím. Postavenie dvojkríža bolo realizované v drvivej väčšine tiež našimi terajšími členmi a symbolizuje nás Slovákov. Bocian je v logu pretože je dlhoročným symbolom Horoviec. Chceme, aby sme sa ako on, vždy po každej túre šťastne vrátili a našli cestu domov, tak ako nám to poprial aj pán starosta Milan Velas na ustanovujúcej schôdzi OZ Turisti Ostrá hora Horovce. Na záver, ale o to srdečnejšie, sa chceme poďakovať ľuďom, ktorí nám pomáhajú nie len finančne, ale aj iným spôsobom pri chode a fungovaní klubu, ako aj pri pomoci v rozvoji turistiky v Horovciach a ich okolí. Ďakujeme.

 

Horám zdar!